چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

سالهاست جوامع مختلف به دنبال پاسخ این پرسش هستند که آیا رایانه ها می توانند یک جایگزین مطمئن برای انسانها باشند یا خیر؟ حداقل در حال حاضر پاسخ این سوال منفی است. رایانه ها می توانند حجم بسیار زیادی از داده ها را مورد بررسی قرار دهند امااز نظر قدرت تصمیم گیری هنوز فرسنگ ها با انسان فاصله دارند. از طرفی تجربه نشان داده است همکاری رایانه و انسان نتیجه ای به مراتب بهتر از عملکرد جداگانه آنها دارد

بررسی تمامی سهام ها

روزانه در بورس تهرانبیش از پانصد سهام مورد بررسی قرار میگیرد. در فرصت بیست ساعته قبل از باز شدن بورس امکان بررسی تمامی این سهام ها وجود ندارد

بدون خطا

کدهای توسعه داده شده بر روی تعداد زیادی از نمودار ها آزمایش شده و بدون خطا هستند، به مرور سایر شاخص های موجود نیز مورد آزمایش قرار گرفته و به لیست حاضر اضافه می شوند

شناسایی نقاط حساس

نقاط حساس، نقاطی هستند که نیاز هست تا در آنها فرد برای ورود به سهام یا حروج از آن تصمیم گیری بکند. شناسایی این نقاط کاری است که حرفه ای ها انجام می دهند

روزانه بیش از 500 نماد در بورس تهران مورد داد و ستد قرار می گیرد. مسلما بررسی روزانه تمامی این سهام ها کار بسیار زمانبری خواهد. شاخص کاو به کمک الگوریتم ها توسعه داده شده به صورت روزانه تمامی این سهام ها را از نظر شاخص ها مختلف را مورد بررسی قرار داده و نتایج ان را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید انتخاب بهتری را در ورود یا خروج داشته باشید

مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

بهترین اندیکاتورهای مکمل شاخص قدرت نسبی کدام‌اند؟

سایر اندیکاتورهای تکانه‌ای ازجمله بهترین اندیکاتورهای مکمل شاخص قدرت نسبی هستند. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک واگرایی همگرایی (مکدی) و میانگین‌های متحرک بهترین اندیکاتورهای مکمل شاخص قدرت نسبی می‌باشند. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که Read more…

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید