تمامی فایل های ماه تیر شاخص کاو در این صفحه قرار خواهد گرفت. ( لیست به صورت روزانه آپدیت می شود.)
در حال حاضر اندیکاتورهای زیر به صورت روزانه در اختیار شما قرار می گیرد.

  • میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی(MACD)
  • شاخص قدرت وابسته(RSI)
  • دامنه درصد ویلیامز(Williams)
  • نوسانگر تصادفی(Stochastic)
  • شاخص گردش پول(MFI)
  • ابر ایچیموکو(Ichimuku Cloud)

 

نام فایل تاریخ لینک دانلود نمایش انلاین
7-22-2018-6-50-39 PM.xlsx 1397/4/31 دانلود نمایش
7-21-2018-9-06-47 PM.xlsx 1397/4/30 دانلود نمایش
7-18-2018-9-01-25 PM.xlsx 1397/4/27 دانلود نمایش
7-17-2018-8-40-48 PM.xlsx 1397/4/26 دانلود نمایش
7-16-2018-19-07-02 PM.xlsx 1397/4/25 دانلود نمایش
7-15-2018-7-26-58 PM.xlsx 1397/4/24 دانلود نمایش
7-14-2018-7-25-00PM.xlsx 1397/4/23 دانلود نمایش
7-13-2018-5-46-02 PM.xlsx 1397/4/20 دانلود نمایش
7-10-2018-7-06-47 PM.xlsx 1397/4/19 دانلود نمایش
7-8-2018-6-39-44 PM.xlsx 1397/4/17 دانلود نمایش
7-7-2018-7-04-04 PM.xlsx 1397/4/16 دانلود نمایش
7-4-2018-20-20-34 PM.xlsx 1397/4/13 دانلود نمایش
7-3-2018-8-01-00 PM.xlsx 1397/4/12 دانلود نمایش
7-2-2018-8-34-24 PM.xlsx 1397/4/11 دانلود نمایش
7-1-2018-9-42-15 PM.xlsx 1397/4/10 دانلود نمایش
6-30-2018-7-28-08 PM.xlsx 1397/4/9 دانلود نمایش
6-29-2018-10-58-08 PM.xlsx 1397/4/6 دانلود نمایش
6-26-2018-6-58-52 PM.xlsx 1397/4/5 دانلود نمایش
6-25-2018-7-18-51 PM.xlsx 1397/4/4 دانلود نمایش
6-24-2018-7-28-39 PM.xlsx 1397/4/3 دانلود نمایش
6-23-2018-10-07-37 PM.xlsx 1397/4/2 دانلود نمایش

Leave a Reply