دامنۀ درصد ویلیامز (R%) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که توسط “لاری ویلیامز” توسعه داده شده تا برای تشخیص رسیدن یک دارائی به کف فروش یا سقف خرید بکار رود و در نتیجه نقاط تغییر احتمالی را تعیین کند. این اندیکاتور بر خلاف اندیکاتور نوسانگر تصادفی، فقط از یک خط تشکیل شده است که در یک مقیاس معکوس نوسان دارد.
اندیکاتور تکنیکی دامنه درصد ویلیام (%R) یک اندیکاتور تکنیکی دینامیکی است که مشخص میکند که آیا بازار خرید اشباع/فروش اشباع است یا نه. %R ویلیام خیلی شبیه اسیلاتور استوکاستیک است. تنها تفاوت این است که %R یک مقیاس (اشل) معکوس دارد و اسیلاتور استوکاستیک دارای صاف کننده (رند کننده) داخلی است.
برای نشان دادن اندیکاتور در این رسم معکوس، یک علامت منفی پیش از مقادیر دامنه درصد ویلیام (برای مثال %30-) قرار داده شده است. باید از علامت منفی بهنگام انجام دادن تحلیل صرف نظر کرد.
نوسان کردن مقادیر اندیکاتور بین 80 و 100% نشان میدهد که بازار دچار حالت فروش اشباع شده است.
نوسان کردن مقادیر اندیکاتور بین 0 و 20% نشان میدهد که بازار دچار حالت خرید اشباع شده است.
نظیر تمام اندیکاتورهای فروش اشباع/خرید اشباع، بهتر است منتظر تغییر جهت قیمت سهام تا قبل از قرار دادن معاملات تان بمانید. برای مثال اگر یک اندیکاتور فروش اشباع/خرید اشباع یک وضعیت خرید اشباع نشان داد، عاقلانه است که قبل از فروختن سهام منتظر برگشتن نزولی قیمت سهام بمانید.
یک پدیده جالب در اندیکاتور دامنه درصد ویلیام توانایی غیر طبیعی است که در پیش بینی برگشت در قیمت زیرساختاری سهام دارد. تقریباً همیشه چند روز قبل از اینکه قیمت سهام قله تشکيل دهد و بسمت پایین برگردد، اندیکاتور یک قله تشکیل داده و برگشت میکند. همچنین چند روز قبل از برگشت صعودی قیمت، اندیکاتور دامنه درصد ویلیام دره تشکیل داده و صعود میکند.

کاربرد

هدف اصلی اندیکاتور دامنۀ درصد ویلیامز تشخیص حیطه های کف فروش و سقف خرید احتمالی است هرچند از این اندیکاتور باید همراه با تحلیل روند استفاده شود:
معمولاً اگر این اندیکاتور بالاتر از رقم منفی20 برود، ممکن است دارائی به سقف خرید رسیده باشد.
اگر اندیکاتور به زیر رقم منفی 80 برسد، دارائی ممکن است به کف فروش رسیده باشد.
خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد:
اگر اندیکاتور دامنۀ درصد ویلیامز حیطۀ سقف خرید را از بالا قطع کند می تواند علامتی باشد از موقعیت احتمالی فروش.
اگر اندیکاتور دامنۀ درصد ویلیامز حیطۀ کف فروش را از پایین قطع کند می تواند علامتی باشد از موقعیت احتمالی خرید.
الگوهای همگرا/واگرا به ندرت پیش می آیند اما اگر ایجاد شدند در آن صورت ممکن است نشان دهندۀ ضعف احتمالی روند باشند:
اگر قیمت برای یک صعود جدید بالا برود اما شاخص بالا نرود، می تواند علامتی باشد از ضعف روند صعودی.
اگر قیمت برای یک سقوط جدید پایین برود اما شاخص پایین نرود، می تواند علامتی باشد از ضعف روند نزولی.

محاسبه

در ذیل فرمول محاسبه اندیکاتور %R که خیلی شبیه فرمول اسیلاتور استوکاستیک میباشد داده شده است.
%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100
که در آن:
CLOSE قیمت بسته شدن امروز
HIGH(i-n) بالاترین high در بین تعداد (n) دوره پیشین
LOW(i-n) پایین ترین low در بین تعداد (n) دوره پیشین است.

نمودار درصد ویلیامز