حجم کل و خط توزیع/تراکم از این لحاظ که هر دو اندیکاتورهای تکانه‌ای هستند که تلاش می‌کنند با استفاده از حجم، حرکت پول‌های هوشمند (سرمایه‌های حقوقی و افراد مطلع از بازار) را پیش‌بینی کنند کاملاً مشابه هستند. نقطه تمایز و تفاوت اندیکاتور حجم کل و خط توزیع تراکم در طریقه محاسبه این اندیکاتورها است. اندیکاتور حجم کل، از مجموع مثبت و منفی حجم برای روزهای صعودی و به دست می‌آید، همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید زمانی که قیمت یک سهم در یک حجم خاص افزایش می‌یابد، این سیگنال به سایر معامله گران داده می‌شود که یک حرکت قابل‌توجه در حال انجام است. (برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور می توانید این مقاله را مطالعه کنید.)

 نقطه تمایز و تفاوت اندیکاتور حجم کل و خط توزیع تراکم در طریقه محاسبه این اندیکاتورها است. هرچند هردو تلاش می کنند حرکت پولهای هوشمند را پیش بینی کنند.

فرمول محاسبه خط تراکم/توزیع به‌طور کامل متفاوت با آنچه در حجم کل دیدید، است. خط تراکم/توزیع بدون اینکه پیچیدگی زیادی در محاسبات وارد کند، نسبت قیمت حاضر را به بازه قیمت در مبادلات اخیر را به دست آورده و در حجم دوره موردنظر ضرب می‌کند. همان‌طور که در نمودار پایین می‌بینید در برخی از کیس ها الگوی حرکتی این اندیکاتور بسیار شبیه حجم کل خواهد بود. (برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور می توانید این مقاله را مطالعه کنید.)

نقطه تمایز و تفاوت اندیکاتور حجم کل و خط توزیع تراکم در طریقه محاسبه این اندیکاتورها است. هرچند هردو تلاش می کنند حرکت پولهای هوشمند را پیش بینی کنند.

محاسبات خط توزیع/تراکم بر این مبناست که اگر قیمت مبادله فعلی نزدیک به بازه بالایی قیمت است پس احتمالاً قیمت در مقدار بیشینه خود است. در حالت احتمالاً پول‌های هوشمند در حال خرید سهام هستند. با توجه به تفاوت اندیکاتور حجم کل و خط توزیع تراکم در محاسبات خود، همان‌طور که قابل‌انتظار است در سهمی با روند نزولی که قیمت پایانی در بالای بازه‌ی قیمتی اخیر قرار دارد، سیگنال‌های متفاوتی از سوی این دو اندیکاتور صادر می‌شود که می تواند به فهم بازار کمک کند.

[شاخص کاو به شما کمک می کنید تا با افزایش اطلاعات خود از وضعیت بازار تصمیم گیری بهتری داشته باشید. شاخص کاو به‌صورت روزانه سطوح حساس اندیکاتورها را برای تمامی سهامها بررسی کرده و پیش از شروع روز کاری بعد در اختیارتان قرار می‌دهد و شما را آماده شروع یک روز معاملاتی بهتر می‌کند. برای اشتراک به بخش خرید اشتراک بروید.]


Leave a Reply