در تحلیل تکنیکال، الگو حالتی مشخص است که بر اثر حرکت قیمت سهام روی نمودار شکل می گیرد. یک الگو با استفاده از اتصال یک نوع از قیمت ها ( مانند قیمت پایانی) در یک دوره زمانی شناسایی می شوند.نموداریها تلاش می کنند تا با تسخیص الگوها حرکت ها آینده قیمت را پیش بینی کنند.


1 Comment

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 2- فرضیات پایه - شاخص کاو · June 7, 2018 at 1:10 pm

[…] اما به جای آن با استفاده ار نمودارها و سایر ابزار تشخیص الگو استفاده می کند تا تصمیمی در رابطه با سرمایه گذاری […]

Leave a Reply