شاخص ( اندیکاتور ) ها داده های آماری هستند که برای اندازه گیری شرایط کنونی و همچنین پیش بینی روند مالی و یا اقتصادی استفاده می شوند. از جمله شاخص ها معروف می توان به مکدی و ابر ایچیموکو اشاره کرد.


2 Comments

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 2- فرضیات پایه - شاخص کاو · June 7, 2018 at 1:11 pm

[…] دارد: برخی متکی بر الگوهای نموداری است، برخی دیگر از اندیکاتورها و نوسانگرهای تکنیکال استفاده می کنند، اما بیشتر تکنیک […]

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 12- خلاصه اصول تحلیل تکنیکال - شاخص کاو · June 18, 2018 at 11:07 am

[…] محاسبه می‌شوند. دارای سه نوع ساده، خطی و نمایی هستند. اندیکاتورها محاسباتی آماری بر اساس قیمت و حجم هستند که جریان […]

Leave a Reply