تقاضا یک اصل اقتصادی است که به میل و علاقه مشتری برای پرداخت وجه درازای دریافت کالا و خدمات اشاره می‌کند. با ثابت نگه‌داشتن تمامی فاکتورها در صورت افزایش قیمت تقاضا کاهش می‌یابد و برعکس. تقاضا را تمایل خود در بیرون رفتن از خانه و خرید یک کالای مشخص در نظر بگیرید. برای مقال، تقاضای بازار کل چیزهایی است که هرکس در بازار می‌خواهد.


4 Comments

عرضه - شاخص کاو · June 6, 2018 at 1:48 pm

[…] روی یک نمودار مرتبط کند. این رابطه به‌صورت تنگاتنگی با تقاضا برای یک کالا در یک قیمت خاص مرتبط است. درصورتی‌که […]

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 1- مقدمه - شاخص کاو · June 6, 2018 at 10:34 pm

[…] به نظر بیاید، اما المان اصلی آن تحلیل و بررسی عرضه و تقاضا در بازار است و با استفاده از آن تعیین می‌کند که روند […]

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 1- مقدمه - شاخص کاو · June 7, 2018 at 3:22 pm

[…] به نظر بیاید، اما المان اصلی آن تحلیل و بررسی عرضه و تقاضا در بازار است و با استفاده از آن تعیین می‌کند که روند […]

معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 1- مقدمه دوره - شاخص کاو · June 19, 2018 at 10:31 am

[…] اندیکاتورها برای به دست آوردن دید بیشتری از عرضه و تقاضا استفاده می‌شوند. انواع مختلف این ابزار برای تائید […]

Leave a Reply