حجم تعداد سهام یا قرارداد معامله شده در یک سهام یا در کل در طول یک دوره است. برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد و هر خرید و فروش در حجم کل محاسبه می شود. به این ترتیب، زمانی که خریداران و فروشندگان توافق می کنند تا در یک قیمت مشخص معامله کنند، این یک معامله حساب می شود نه دوتا. اگر تنها 5 معامله در روز انجام شود، حجم آن روز 5 خواهد بود.


1 Comment

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 2- فرضیات پایه - شاخص کاو · June 8, 2018 at 1:07 pm

[…] تحلیلگرهای تکنیکال از اطلاعاتی همچون تاریخچه قیمت و حجم، آنها را همکاران بنیادیشان جدا می کند. برخلاف […]

Leave a Reply