سطح حمایت به سطحی از قیمت بر میگردد، که سهام بر به راحتی نمی تواند به سطوح پایین تر آن برود. در این سطح خریداران سعی می کنند تا وارد سهم شوند.

اگر قیمت به سطح حمایت برسد ، این یک آزمون برای بازار است: حمایت می تواند تایید یا شکسته شود. تایید شدن زمانی رخ می دهد که خریداران وارد شوند و باعث افزایش قیمت ها شوند، اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند حمایت شکسته است و بازار دنبال یک سطح جدید می گردد.


2 Comments

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 4- استفاده از روندها - شاخص کاو · June 9, 2018 at 12:23 pm

[…] این خطوط نواحی حمایت و مقاومت را نیز مشخص می‌کنند. سطوح حمایتی سطوحی هستند که از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده و قیمت […]

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 12- خلاصه اصول تحلیل تکنیکال - شاخص کاو · June 18, 2018 at 11:07 am

[…] که به‌عنوان یک محدوده قوی حمایت مقاومت کار می‌کنند. سطح حمایت جایی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند […]

Leave a Reply