سطح مقاومت قیمت نقطه ای است بر روی نمودار یک سهام که در آن حرکت رو به بالای قیمت با عرضه بسیار زیاد متوقف می شود. سطح مقاومت معمولا در سطوح بالایی قیمت یک سهام مشاهده می شود. ممکن است طول عمر یک سطح مقاومت بسیار کم یا برعکس سطحی پایدار باشد.


2 Comments

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 4- استفاده از روندها - شاخص کاو · June 10, 2018 at 12:26 pm

[…] کرده و قیمت را به سمت بالا می‌فرستند. درحالی‌که سطوح مقاومت از بیشتر شده قیمت جلوگیری کرده و قیمت را به پایین […]

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 12- خلاصه اصول تحلیل تکنیکال - شاخص کاو · June 18, 2018 at 11:10 am

[…] است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند درحالی‌که سطح مقاومت از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد. حجم تعداد […]

Leave a Reply