یک نوسانگر یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که بین دو مقدار بالا و پایین قرار می گیرد و با نتایج حاصل از یک شاخص روند برای کشف شرایط خرید یا فروش بیش از حد کوتاه مدت استفاده می شود. زمانی که ارزش نوسانگر به بالاترین حد خود می رسد، این سهام به عنوان بیش از حد خریده شده به حساب می آید و زمانی که در پایین ترین حد ممکن است بیش از حد فروحته شده است.
نوسانگرانی که بیشترین برتری را زمانی دارند که در سهام  شرکت، یک روند مشخص را نمی توان به راحتی  مشاهده کرد مثل وقتی که سهام به صورت افقی حرکت می کند. از جمله معروف ترین نوسانگرها میتوان به  نوسانگر اتفاقی RSI، ROC و MFI اشاره کرد.


1 Comment

اصول پایه تحلیل تکنیکال: 2- فرضیات پایه - شاخص کاو · June 8, 2018 at 1:02 pm

[…] بر الگوهای نموداری است، برخی دیگر از اندیکاتورها و نوسانگرهای تکنیکال استفاده می کنند، اما بیشتر تکنیک ها مبتنی بر […]

Leave a Reply