معرفی اندیکاتور حجم کل (OBV)

در این قسمت به معرفی اندیکاتور حجم کل می‌پردازیم. اندیکاتور حجم کل یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که بر روی اهمیت حجم و تأثیر آن بر روی قیمت و تکانه سهام تمرکز دارد. اندیکاتور حجم کل نسبت جریان مثبت و منفی حجم به قیمت را در سهام در نظر می‌گیرد. به‌صورت ساده این اندیکاتور اندازه‌گیری حجم کل انباشته به‌صورت مجموع مثبت و متقی حجم بر اساس حرکات قیمت در بازه زمانی تعیین‌شده است.
ایده پشت این اندیکاتور می‌گوید که حجم از قیمت جلوتر است، پس اگر در یک سهام اگر دیده شد که اندیکاتور حجم کل در حال افزایش است سیگنال این است که حجم در یک روند صعودی قیمت در حال افزایش است. کاهش حجم کل نشان‌دهنده افزایش حجم در روند نزولی است.

محاسبه اندیکاتور حجم کل

اندیکاتور حجم کل از جمع یا تفریق حجم در یک بازه مشخص بر اساس اینکه قیمت در بازه مشخص‌شده بالا یا پایین رفته است محاسبه می‌شود. اگر قیمت بالای قیمت بازه قیمت معامله‌شده باشد جمع و اگر قیمت پایین قیمت قبل معامله‌شده باشد تفریق می‌شود.
اندیکاتور حجم کل = حجم کل قبلی + حجم بازه فعلی
(حجم بازه فعلی در صورت افزایش قیمت مثبت و در صورت کاهش قیمت منفی خواهد بود.)
همان‌طور که تاکنون از معرفی اندیکاتور حجم کل مشخص‌شده است، اندیکاتور حجم کل به‌سادگی مجموع حجم‌های مبادله شده است که بر اساس مقادیر حجم و قیمت اصلاح می‌شود.

استفاده از اندیکاتور حجم کل

دوباره یادآوری می‌شود که ایده اندیکاتور حجم کل این است که حجم از حرکات قیمت جلوتر است. اگر حجم در زمان کاهش قیمت افزایش بیابد، له مانند آنچه در لخزر اتفاق افتاده است، نشانه افزایش فشار خریداران است که در صورت ادامه‌دار بودن سبب افزایش قیمت سهام خواهد شد. برعکس این موضوع نیز صادق خواهد بود.

در این قسمت به معرفی اندیکاتور حجم کل می‌پردازیم. اندیکاتور حجم کل بر روی اهمیت حجم و تأثیر آن بر روی قیمت و تکانه سهام تمرکز دارد.

تمرکز اصلی در این اندیکاتور باید بر روی روند آن باشد. مقدار اندیکاتور حجم کل مقدار مهمی نیست چرا که شامل مقدار بسیار زیادی داده‌های پیشین است و همچنین نمی‌توان با مقایسه مقادیر این اندیکاتور بین دو سهم نتیجه خاصی را گرفت. با نگاه به روند اخیر اندیکاتور حجم کل، معامله‌گر می‌تواند تشخیص دهد که فشار خرید در حال افزایش است که کاهش است که با استفاده از این امر امکان تائید روند و تشخیص واگرایی برای معامله‌گر فراهم می‌شود.
اگر اندیکاتور حجم کل در جهت قیمت حرکت کند، سیگنالی است که می‌گوید روند خاکم همچنان ادامه خواهد یافت، اگر اندیکاتور حجم کل شروع به حرکت در جهت خلاف قیمت کند می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال خروج مغنی شود که نشان از تضعیف روند فعلی و برگشت آن است.
برای مثال اگر حجم کل در روزهایی که روند صعودی است افزایش پیدا نکند حجم کل کاهش پیدا می‌کند که این نشانه تضعیف فشار خریداران است. در زمانی که فشار خریداران کاهش می‌یابد یک روند صعودی پایدار نخواهد بود.
برای کمک به تائید برگشت روند قیمت با استفاده از اندیکاتور حجم کل خط میانگین متحرک 20 روزه این اندیکاتور نیز به نمودار اضافه می‌شود. اگر اندیکاتور حجم کل میانگین متحرک خود را قطع کرد سیگنال واگرایی و برگشت روند تائید می‌شود.
همان‌طور که معرفی اندیکاتور حجم کل نشان داد، این اندیکاتور یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهای حجمی است که تلاش می‌کند قیمت و حجم را به‌صورت یکجا در نظر بگیرد. این سادگی سبب شده است تا اندیکاتور حجم کل به نسبت اندیکاتورهای پیچیده‌تر، محبوبیت بیشتری داشته باشد.

قسمت بعدی: معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 4- معرفی خط تراکم توزیع 

قسمت قبلی: معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 2- اندیکاتورهای پیشرو و پس‌رو