شاخص میانگین هدایتی (ADX) یک اندیکاتور روندی است که قدرت روند و همچنین زمان خروج از روند را اندازه‌گیری می‌کند. تمرکز اصلی این اندیکاتور بر روی جهت حرکت روند نیست بلکه بیشتر بر روی تکانه روند است.
شاخص میانگین حرکتی ترکیبی از دو اندازه‌گیری حرکت قیمت است، اندیکاتور هدایتی مثبت (+DI) و اندیکاتور هدایتی منفی (-DI). اندیکاتور هدایتی مثبت قدرت روند رو به بالا را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که اندیکاتور هدایتی منفی قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند. این دو اندیکاتور نیز همراه شاخص میانگین هدایتی بر روی نمودار رسم می‌شود.

محاسبه شاخص میانگین هدایتی

محاسبه اندیکاتور ADX تقریباً پیچیده است و از چندین مرحله محاسبه به دست می‌آید که خارج از مطالب این پروژه است؛ اما به‌طور خلاصه اندیکاتور ADX را میتوان به ترتیب زیر فرموله کرد:
شاخص میانگین هدایتی = میانگین متحرکت DX در n بازه گذشته
DX = ((+DI)-(-DI))/ ((+DI)+(-DI))
شاخص میانگین هدایتی به همراه دو اندیکاتور تشکیل‌دهنده آن در محدوده 0 تا 100 و معمولاً با میانگین حرکتی 14 روزه رسم می‌شوند.

استفاده از شاخص میانگین متحرک

ازآنجایی‌که ADX یک اندیکاتور بازه‌ای است و به محدوده خاصی محدود می‌شود با عبور از سطوح خاصی سیگنال‌های مختلفی می‌دهد.
زمانی که ADX بالاتر از سطح 40 قرار دارد، روند کنونی (صعودی یا نزولی) یک‌روند قوی محسوب می‌شود. زمانی که اندیکاتور در سطحی پایین‌تر از 20 قرار دارد، یا سهام روند مشخصی ندارد و یا اینکه روند موجود ضعیف تشخیص داده‌شده است.
زمانی که اندیکاتور ADX سطوح 20 و یا 40 قطع می‌کنند نشانه‌ای مبنی بر قوی یا ضعیف شدن روند سهام است. زمانی که اندیکاتور ADX یک حرکت قوی به بالای خط 40 دارد اما نمی‌تواند بالای آن بماند، نشانه‌ای از تضعیف روند و برگشت روند است. زمانی که خط به بالای 20 حرکت می‌کند، نشانه‌ای از شروع یک‌روند جدید است.
همچنین بسیاری از معامله گران از سطح 25 برای تشخیص قدرت روند استفاده می‌کنند، روندهای بالاتر از 25 روندهایی قوی هستند درحالی‌که در زیر این عدد روندها دارای جهت حرکتی مشخصی نیستند.

[این قسمت را می‌توانید با خیال راحت به ما بسپارید، شاخص کاو به‌صورت روزانه سطوح حساس اندیکاتورها را برای تمامی سهامها بررسی کرده و پیش از شروع روز کاری بعد در اختیارتان قرار می‌دهد و شما را آماده شروع یک روز معاملاتی بهتر می‌کند. برای اشتراک به بخش خرید اشتراک بروید.]
شاخص میانگین هدایتی (ADX) یک اندیکاتور روندی است که قدرت روند و همچنین زمان خروج از روند را اندازه‌گیری می‌کند.
همیشه در زمان استفاده از شاخص میانگین حرکتی به یاد داشته باشید که این اندیکاتور اصلاً به جهت روند اهمیت نمی‌دهد و تنها بر روی قدرت روند تمرکز دارد. زمانی که ADX بالا است روند پرقدرت است. وقتی کم است نشانه‌ای از عدم وجود روند است. شکستن سطوح سیگنال‌هایی مبنی بر شروع روند جدید است.
دو اندیکاتور تشکیل‌دهنده ADX نیز برای ایجاد سیگنال‌هایی که تضعیف روند را نشان می‌دهند و همچنین شروع یک سیگنال مورداستفاده قرار می‌گیرد. این سیگنال‌ها زمانی شکل می‌گیرند که دو خط یکدیگر را قطع کنند. سیگنال خرید زمانی شکل می‌گیرد که خط +DI که روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند، خط –DI که روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند رو به بالا قطع کند. سیگنال فروش در زمان عکس این حالت اتفاق می‌افتد.
شاخص میانگین هدایتی یک اندیکاتور بسیار محبوب و کاربردی است که برای تشخیص روندها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

قسمت بعدی: معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 8- معرفی شاخص قدرت نسبی

قسمت قبلی: معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 6- معرفی اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی


2 Comments

معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 6- معرفی اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی - شاخص کاو · July 1, 2018 at 1:26 pm

[…] قسمت بعدی: معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 7- معرفی شاخص … […]

معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 8- معرفی شاخص قدرت نسبی - شاخص کاو · July 2, 2018 at 11:59 am

[…] قسمت قبلی: معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 7- معرفی شاخص … […]

Leave a Reply