مطالب آموزشی

تفاوت مکدی و میانگین متحرک در چیست؟

شاید در نگاه اول تفاوت مکدی و میانگین متحرک کاملاً مشخص نباشد زیرا اجزا مکدی، میانگین‌های متحرک در بازه‌های متفاوت هستند. بااین‌وجود این اندیکاتورها هرکدام المان متفاوتی در بازار را بررسی می‌کنند. در یک تعریف ساده، میانگین متحرک نمایی میانگینی از قیمت‌های پایانی در یک دوره زمانی است که به Read more…

By ShakhesKav, ago