مطالب آموزشی

تفاوت اندیکاتور حجم کل و خط توزیع تراکم در چیست؟

حجم کل و خط توزیع/تراکم از این لحاظ که هر دو اندیکاتورهای تکانه‌ای هستند که تلاش می‌کنند با استفاده از حجم، حرکت پول‌های هوشمند (سرمایه‌های حقوقی و افراد مطلع از بازار) را پیش‌بینی کنند کاملاً مشابه هستند. نقطه تمایز و تفاوت اندیکاتور حجم کل و خط توزیع تراکم در طریقه Read more…

By ShakhesKav, ago