بورس تهران

دانلود فایلهای شاخص کاو – تیر ماه

تمامی فایل های ماه تیر شاخص کاو در این صفحه قرار خواهد گرفت. ( لیست به صورت روزانه آپدیت می شود.) در حال حاضر اندیکاتورهای زیر به صورت روزانه در اختیار شما قرار می گیرد. میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی(MACD) شاخص قدرت وابسته(RSI) دامنه درصد ویلیامز(Williams) نوسانگر تصادفی(Stochastic) شاخص گردش پول(MFI) ابر Read more…

By ShakhesKav, ago
بورس تهران

دانلود فایلهای شاخص کاو – خرداد ماه

تمامی فایل های ماه خرداد شاخص کاو در این صفحه قرار خواهد گرفت. ( لیست به صورت روزانه آپدیت می شود.) در حال حاضر اندیکاتورهای زیر به صورت روزانه در اختیار شما قرار می گیرد. میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی(MACD) شاخص قدرت وابسته(RSI) دامنه درصد ویلیامز(Williams) نوسانگر تصادفی(Stochastic) شاخص گردش پول(MFI) ابر Read more…

By ShakhesKav, ago
اندیکاتورها

اندیکاتورها و چگونگی استفاده حداکثری از آنها با کمک شاخص کاو

اندیکاتورهای تکنیکال فقط مجموعه ای از نقاط رسم شده روی نمودار هستند که حاصل اعمال فرمول های ریاضی روی قیمت ها می باشند. به عبارت دیگر،  اندیکاتورها روش متفاوتی برای نمایش نوسانات قیمت در طول بازه های زمانی مشخص (که دیدگاه های مختلفی به ما می دهند) هستند. برخی از Read more…

By ShakhesKav, ago