لغت نامه

روند

روند به حرکت کلی بازار اطلاق می‌شود. در تحلیل تکنیکال، روندها با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند که از اتصال یک سری قیمت کف و یا سقف تشکیل‌شده‌اند. بیشتر معامله‌گرها در جهت بازار حرکت می‌کنند درحالی‌که برخی برخلاف آن موضع می‌گیرند. روند همچنین می‌تواند برای نرخ بهره، سود اوراق Read more…

By ShakhesKav, ago
لغت نامه

عرضه

عرضه یک اصل اقتصادی است که میزان موجودی یک کالای خاص برای مشتری‌ها را توصیف می‌کند. تقاضا می‌تواند میزان موجودی را به یک قیمت خاص و در یک رنج قیمت قیمتی بر روی یک نمودار مرتبط کند. این رابطه به‌صورت تنگاتنگی با تقاضا برای یک کالا در یک قیمت خاص Read more…

By ShakhesKav, ago