تمامی فایل های ماه مرداد شاخص کاو در این صفحه قرار خواهد گرفت. ( لیست به صورت روزانه آپدیت می شود.)
در حال حاضر اندیکاتورهای زیر به صورت روزانه در اختیار شما قرار می گیرد.

  • میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی(MACD)
  • شاخص قدرت وابسته(RSI)
  • دامنه درصد ویلیامز(Williams)
  • نوسانگر تصادفی(Stochastic)
  • شاخص گردش پول(MFI)
 • ابر ایچیموکو(Ichimuku Cloud)
نام فایل تاریخ لینک دانلود نمایش انلاین
8-14-2018-3-45-02 PM.xlsx 1397/5/23 دانلود نمایش
8-13-2018-3-50-00 PM.xlsx 1397/5/22 دانلود نمایش
8-12-2018-7-29-11 PM.xlsx 1397/5/21 دانلود نمایش
8-11-2018-9-03-1 PM.xlsx 1397/5/20 دانلود نمایش
8-7-2018-7-35-03 PM.xlsx 1397/5/17 دانلود نمایش
8-7-2018-7-35-03 PM.xlsx 1397/5/16 دانلود نمایش
8-6-2018-8-45-22 PM.xlsx 1397/5/15 دانلود نمایش
8-5-2018-8-17-29 PM.xlsx 1397/5/14 دانلود نمایش
8-4-2018-11-00-46 PM.xlsx 1397/5/13 دانلود نمایش
8-1-2018-7-12-56 PM.xlsx 1397/5/10 دانلود نمایش
7-31-2018-10-06-14 PM.xlsx 1397/5/9 دانلود نمایش
7-30-2018-9-38-00 PM.xlsx 1397/5/8 دانلود نمایش
7-29-2018-8-22-23 PM.xlsx 1397/5/7 دانلود نمایش
7-28-2018-8-26-55 PM.xlsx 1397/5/6 دانلود نمایش
7-25-2018-11-10-19 PM.xlsx 1397/5/3 دانلود نمایش
7-24-2018-8-58-29 PM.xlsx 1397/5/2 دانلود نمایش
7-23-2018-6-54-38 PM.xlsx 1397/5/1 دانلود نمایش

Categories: Uncategorized

Leave a Reply